FAQ - Odpovědi na nejčastěji kladené otázky týkající se funkce a užití regulace ETATHERM

1. Je nutné při instalaci koncových členů (hlavic, koncových modulů) dodržet pořadí adres - dvojvodičová sběrnice ETATHERM musí vést postupně od jednoho konc. členu k dalšímu?

Nikoliv. Koncové členy je možno připojovat v libovolném pořadí. Dvojlinku lze kdykoliv rozbočit, v mezním případě lze veškeré členy připojit i hvězdicově. Vždy je však třeba respektovat oddělení levé větve (adresy 1 ÷ 8) od větve pravé (adresy .1 ÷ .8).

2. Jaká teplota je prostřednictvím zpětné odpovědi hlášena z místnosti, ve které je více koncových členů (max. 3), jestliže je zřejmé, že teploty mohou být z různých příčin různé?

Jestliže jsou teploty v místech čidel různé, hlásí zpětná odpověď nejnižší z nich.

3. Co hlásí zpětná odpověď z adresy, na které není koncový člen, případně při zkratu vodičů sběrnice?

Zpětná odpověď hlásí:

displej ŘJprogram v PCsituace
.." – – "..?>na adrese není koncový člen, sběrnice na cestě k této adrese přerušena,
je sepnut okenní kontakt, teplota překročila horní mez rozsahu,
odpor vodičů vedoucích k adrese překročil max. povolenou hodnotu
.. " _ _ " ..?<zkrat na sběrnici, obdobná porucha koncového členu,
přerušený přívod k čidlu
4. Lze použít soupravu ETATHERM pro regulaci podlahového vytápění?

Ano.
U teplovodních podlahových systémů je zpravidla potřebné montovat hlavici na ventil v rozvodnici a do konkrétní místnosti vytáhnout oddělené interní čidlo (SIS). Limitní teplota podlahy je obvykle řízena směšovací armaturou se zajištěním maximální teploty náběhové vody.
U přímotopných elektrických podlahových systémů je kromě regulace teploty vzduchu limitovat povrchovou teplotu podlahy. Tyto úkoly může splnit koncový modul KD1 s podlahovým čidlem typu SES, který ovládá sepnutí relé v přívodním vedení k topnému elementu.

5. Proč má elektronická hlavice ETATHERM zdvih jen cca 1,4 mm?

Tato hodnota byla zvolena proto, aby regulace probíhala pokud možno v lineární oblasti charakteristik a nedocházelo k hydraulickým komplikacím při přechodných dějích.
Podrobně tento problém vysvětluje článek "Zdvih kuželky ventilu".

6. Je možno u soupravy ETATHERM dálkově (po telefonu) přepínat útlumový režim na komfortní příp. naopak (např. na chatě)?

Řídicí jednotka ETH1mod má vstup PWM vybaven proudovým zdrojem. K aktivaci požadovaného stavu postačí pouhé propojení vstupních svorek AD, KD (termostatem, spínačem, kontaktem relé od jiného zařízení atd.).

Pro ty, kteří na chatu víceméně pravidelně jezdí a nemají zaveden telefon, existuje i jiná metoda. Programy se nastaví na celý týden na nízké teploty a v době před obvyklým příjezdem se na cca 2 ÷ 3 hodiny nastaví (třeba jen v některých místnostech) teplota komfortní. Pokud na chatu v uvedenou dobu skutečně přijedete, změníte si dočasné zvýšení teplot na trvalé po celou dobu pobytu. Pokud Vám do toho něco přijde a na chatu se nedostanete, znamená to, že jste "zbytečně" topili jen cca 2 ÷ 3 hodiny.

7. Za jakých okolností lze ve starší soupravě vyměnit desku elektroniky řídicí jednotky ETA0497 za desku z řídicí jednotky ETH1mod?

Pouze v případech, kdy koncové členy jsou z řady KZS, KQS, HZS, HQS. Koncové členy KM, HL, již v takové sestavě nemohou být použity. Pokud byl použit i rozbočovač sběrnice, musí být nově obě větve sběrnice přivedeny až do řídicí jednotky.

8. Řada lidí tvrdí, že programovaná individuální regulace vlastně nemá význam, protože víc, než ušetří krátkodobý teplotní útlum, se spotřebuje na opětovné natopení (včetně akumulace tepla zdivem). Je to pravda?

Není to pravda, ale tento zásadní omyl je bohužel dosti rozšířen a to i mezi "odborníky". Spotřeba tepla jakéhokoliv objektu je určena třemi faktory:

První dva údaje jsou v daném případě konstantou a ovlivňovat lze pouze faktor teploty. Pokud jde o akumulaci tepla stěnami, je třeba mít na mysli zákon o zachování energie - to, co stěny naakumulují, to také vyzáří (jak do vnitřního, tak do vnějšího prostoru). Výsledná energetická bilance tedy ve výsledku závisí skutečně jen na teplotách a době jejich zařazení. Jakýkoliv teplotní útlum zařazený po jakoukoliv dobu přináší energetickou úsporu! Různá akumulace tepla zdivem v daném případě ovlivňuje pouze časové předstihy, se kterými je vhodné nastavit zahájení teplotního útlumu a naopak začátek vytápění na komfortní teplotu.

9. Co se děje s regulační soupravou v případě výpadku elektrické energie v síti 230 V ?

Řídicí jednotka přestane vysílat do sběrnice, pohasne displej. Koncové členy (hlavice, paměťová relé) zůstanou v poloze, kterou zaujímaly při výpadku napájení. Hodiny a důležité údaje jsou v řídicí jednotce ETH1 zálohovány lithiovou baterií.

Po obnovení dodávky el. energie se displej rozsvítí a bude ukazovat správný čas. Souprava začne opět pracovat.

10. Lze k napájení řídicí jednotky použít jiný napájecí zdroj než dodávaný?

Takové řešení zásadně nedoporučujeme ze dvou důvodů.

V případě, že je nutné zachovat plnou funkci soupravy i při výpadku napájení, lze použít akumulátor 12 V; způsob připojení však musí zahrnovat správné jištění všech prvků.