OBJEDNÁVKA Obchodní podmínky pro spotřebitele Obchodní podmínky pro podnikatele


">Během 15. týdne (od 13. do 16. 4. 2010) - v době konání veletrhu SHK Brno - nebudou objednávky vyřizovány. Děkujeme za pochopení.

 Fakturační adresa:Dodací adresa (je-li jiná než fakturační):
Firma
Ulice, číslo
PSČ/Město
IČO/DIČ
e-mailová adresa  povinná položka! 
telefon příjemce:Číslo objednávky
SOUHLASÍM s poskytnutím mých osobních údajů (e-mail, telefon) České poště pro účel doručení "Balíku Do ruky".

Objednávám:    ... kliknutím na některý níže uvedený řádek rozbalte/sbalte nabídku sortimentu

  Položky regulační soupravy ETATHERM

Řídicí jednotka ETH1eA bez síťového zdrojeks
Řídicí jednotka ETH1eB bez síťového zdrojeks
Řídicí jednotka ETH1eC bez síťového zdrojeks
Řídicí jednotka ETH1eD bez síťového zdrojeks
Řídicí jednotka ETH1i bez síťového zdrojeks
Řídicí jednotka ETH1i2 bez síťového zdroje; s komunikačním protokolem 2 (nečitelným pro KomWin)ks
Síťový napájecí zdroj GS12E12 - elektronický spínaný zdroj ks
Kabel ŘJ (ETH1mod, mod2)-PC(COM) nebo ŘJ-konvertor 232/USB délky dm s konektorem CANON 9ks
Modul USB-i se zásuvkou USB pro vestavbu do řídicích jednotek ETH1i, ETH1i2 ks
Elektronická hlavice s vnitřním teplotním čidlem a volitelným rozsahem teplot:  
HS1 se šroubením  FW ks
HS1 se šroubením  FW ks
Elektronická hlavice s volitelným rozsahem teplot, bez teplotního čidla - k aplikaci s odděleným čidlem SIS, SVS, SES:
HS2 se šroubením  FW ks
HS2 se šroubením  FW ks
Elektronická hlavice s teplotním rozsahem 6÷93°C a volitelnou teplotní hysterezí 0÷21°C - bez teplotního čidla:
HS3 se šroubením  FW ks
Koncový modul KS1 s vnitřním teplotním čidlem a volitelným rozsahem teplot ks
Deska elektroniky z modulu KS1 (pro aplikace s vlastním krytem - např. TANGO) ks
Koncový modul KS2 bez teplotního čidla s volitelným rozsahem teplot - k aplikaci s odděleným čidlem (SES, SIS) ks
Deska elektroniky z modulu KS2 (pro montáž do instalační krabice) ks
Koncový modul KS3 s teplotním rozsahem 6÷93°C a volitelnou teplotní hysterezí 0÷21°C - bez teplotního čidla ks
Deska elektroniky z modulu KS3 (pro montáž do instalační krabice) ks
Koncový modul - spínač KS7 bez teplotního čidla pro spínání/odpínání kotle, čerpadla, ... ks
Deska elektroniky z modulu KS7 (pro montáž do instalační krabice) ks
Koncový modul KD1 s vnitřním teplotním čidlem a možností připojení druhého teplotního čidlaks
Deska elektroniky z modulu KD1 (pro aplikace s vlastním krytem - např. TANGO) ks
Koncový modul KD2 bez teplotního čidla k aplikaci s dvěma oddělenými čidly (SES, SIS) ks
Deska elektroniky z modulu KD2 (pro montáž do instalační krabice) ks
Deska paměťového relé DRP2-DIN (v krabičce pro motáž na DIN lištu)ks
Deska paměťového relé DRP4 ks
Paměťové relé DRP3-DIN (v patici pro montáž na DIN-lištu)ks
Varistor pro ochranu kontaktů relé při spínání zátěže induktivního charakteru (čerpadla, cívky stykače)ks
Oddělená teplotní čidla:
Termistor (teplotní čidlo) s izolovanými vývody - pro konstrukci vlastního snímačeks
délky dm ... ks délky dm ... ks
délky dm ... ks délky dm ... ks
délky dm ... ks délky dm ... ks

  Náhradní díly regulační soupravy ETATHERM

Napájecí zdroj 12V/600mA klasický, náhradní díl pro ŘJ dodávané do 04/2010 ks
Příruba 0 pro hlavice starší výroby (HL, ev. HZS) montovaná šrouby zvenku ks
Příruba 1 pro hlavice starší výroby (HL, ev. HZS) montovaná šrouby zevnitř ks
Kryt II modulů KS, KD nebo starších KK, KQS, KZS, KM, případně el. hlavic HK (HQS, HZS, HL) ks
DV - distanční vložka výšky 10mm (pro šroubeníHK/HS: Heimeier, Comap, ...) ks
RK - redukční kroužek (pro šroubení HK/HS: Heimeier, Comap, ...) ks
EA 0006 - převlečná matice M28x1,5 pro šroubení HS-Comap (Herz) ks
EA 0007 - převlečná matice M30x1,5 pro šroubení HS-Heimeier (Honeywell, Ivar atd.) ks
EA 0008 - kroužek pro šroubení HS-Danfoss RA ks
EA 0009 - kroužek pro šroubení HS-Giacomini ks
Tlačný nástavec (kovové provedení) pro HS nebo i jako náhrada pro starší verze el. hlavic) ks
Způsob přepravy objednaného zboží
Způsob platby
Jméno objednávajícího
Zpráva pro příjemce
(případně objednávka speciálních dílů)
SOUHLASÍM s uložením této mé úplné objednávky ve firmě ETATHERM s.r.o. pro případné budoucí použití.