FIRMWARE PRO WS1

Soubor firmware pro webový server WS1 má vždy název "image.bin". V žádném případě tento název neměňte ani ho nezaměňte se stejnojmenným souborem jiné aplikace!

Bezpečné provedení upgrade webového serveru WS1 vyžaduje nepřerušené napájení a nepřerušený datový tok dat. K přerušení datového toku může dojít v případech, kdy je prováděno upgrade vzdáleného WS1 prostřednictvím internetu a toto internetové propojení není dostatečně kvalitní. Pokud dojde během upgrade k přerušení napájení či datového toku, nelze již s WS1 komunikovat. Opravu v takovém případě může provést pouze výrobce.

Základní firmware

aktuální verze FW:1.2.37uvolněná od:23.09.2019stáhnouthistorie verzí
FW-actual version:1.2.26.A01released from:30.1.2012download version historyPopis souboru datatxt.txt pro načítání dat z WS1 (s FW od verze 1.2.32) jinými programy.


Aplikace pro mobilní telefony Windows Phone

Pan Ing. Petr Šikola, uživatel regulační soupravy ETATHERM, vytvořil aplikaci pro ovládání regulační soupravy prostřednictvím "chytrého telefonu" s operačním systémem Windows Phone. Tato aplikace je ke stažení na marketplace Windows Phone.