Historie firmy Naše www stránky Likvidace výrobku Zajímavé odkazy

HISTORIE FIRMY ETATHERM

Firma ETATHERM, s.r.o. byla založena dne 16. 12. 1992 a svoji činnost oficiálně zahájila dne 1. 6. 1993. Hlavním programem činnosti firmy je vývoj, výroba a distribuce souprav pro regulaci nesoučasného vytápění. Základní vývoj tohoto výrobku byl zahájen r. 1990 v tehdejším státním podniku TESLA LITOVEL a pokračoval i v době, kdy se podnik v rámci privatizace stal závodem a.s. ELEKTRO-PRAGA Hlinsko (později ETA, a.s.).

Společníky firmy ETATHERM byly původně 3 fyzické osoby (spjaté různým způsobem s výrobkem již v etapě jeho základního vývoje) a dále mateřská firma ETA, a.s. - výrobce "bílé" elektrotechniky.

V roce 2000 došlo v souvislosti s ukončením činnosti závodu 06 ETA v Litovli ke změnám vlastnické struktury i změně sídla společnosti. Obchodní podíl ETA a.s. ve firmě ETATHERM byl odkoupen zbylými vlastníky, název ETATHERM zůstává zachován. Firma zakoupila pro své další působení budovu z původního areálu, která byla vyčleněna s novým popisným číslem (Palackého 405).

Sériová výroba regulačních souprav byla zahájena v r. 1993 po vyhodnocení zkušebního provozu prototypů v reálném prostředí. Jelikož se hned od počátku projevil značný zájem aplikací pro větší objekty (nemocnice, školy), byla vzápětí dána na trh verze řídicíjednotky umožňující řízení 16ti místností (oproti původním osmi). V dalším období byla souprava dále inovována:

Prodej regulačních souprav se provádí především prostřednictvím smluvních montážních firem, které mohou zákazníkům poskytovat komplexní služby (poradenství, projekt, montáž, servis). Těchto firem je v současnosti cca 100 a jsou uvedeny v přehledu včetně kontaktních údajů.

Za dobu existence firmy ETATHERM bylo realizováno mnoho aplikací s vynikajícími výsledky jak z pohledu výsledné tepelné pohody, tak z hlediska úspor a návratnosti. Z tohoto pohledu patří k nejzajímavějším aplikacím regulace vytápění ve školách, kde byly opakovaně zjištěny úspory tepla až 50% (ZŠ Prachatice 1994, gymnázium Strážnice 1995, gymnázium Čajkovského Olomouc 1996/97) s návratností vynaložených investic kratší než 2 roky.