Popis Montážní list Konfigurace Ventilová šroubení Aplikační poznámky Firmware

ELEKTRONICKÁ HLAVICE HS - popis

Elektronická hlavice k plynulému ovládání radiátorových ventilů v závislosti na programu a snímané teplotě. Obsahuje servopohon s bezkomutátorovým motorkem a desku elektroniky s mikroprocesorem.
Hlavice HS2 (s odděleným čidlem) lze montovat také na rozdělovače podlahového vytápění s roztečí ventilových vložek 50mm.

Na radiátory je nutno armatury ventilů montovat tak, aby hlavice s vnitřním čidlem byly ve svislé poloze (dle obrázku), tj. s ohledem na správnou cirkulaci vzduchu okolo teplotního čidla!
Nelze-li tuto podmínku dodržet, je nutné použít hlavice s odděleným teplotním čidlem. Podrobnosti o čidlech viz kapitola Oddělená čidla.
Nemontujte hlavici k ventilu zespodu, voda prosakující z netěsného ventilu může způsobit poškození hlavice!

K jedné adrese soupravy mohou být připojeny max. 3 elektronické hlavice se servopohonem!!!

Každá hlavice musí mít konfigurovanou "pozici" na adrese (samostatná, první, druhá nebo třetí).
Dvě či více hlavic na jedné adrese nesmí mít stejnou pozici!!!

Každá el. hlavice musí mít své teplotní čidlo - buď vnitřní nebo oddělené!

Typy dodávaných hlavic:

HS1elektronická hlavice se servopohonem a vnitřním čidlem teploty
HS2elektronická hlavice se servopohonem určená pro použití s odděleným čidlem teploty (SIS, SES)
HS.noelektronická hlavice s napájením obvodu okenního kontaktu pro uzavírání více hlavic (viz aplikace 8b)
HS.okelektronická hlavice ke snadné aplikaci okenních kontaktů pro uzavírání jedné nebo více hlavic (viz aplikace 8c)
HS3elektronická hlavice s teplotním rozsahem 6÷93°C a volitelnou hysterezí a pro použití s odděleným čidlem teploty SES

Hlavice HS1, HS2 s verzí FW 010 (a vyšší) mohou být na stejné adrese společně s koncovými moduly KS, KD, spínajícími povolený počet desek relé.

Hlavice HS1, HS2 s verzí FW 052 (a vyšší) mohou spínat i povolený počet desek paměťových relé připojených ke kontaktům 1, 2.
Deska elektroniky tak může nejen ovládat převodovku v el. hlavici, ale i plnit funkci koncového modulu, případně zastávat obě zmíněné činnosti.

Teplotní hysterezi hlavic HS3 lze konfigurovat v rozsahu 0 ÷ 21°C po krocích 3°C. Hystereze je asymetrická směrem dolů od programované teploty. Podrobnosti viz popis hlavice HS3.

Použitelné teplotní rozsahy (neplatí pro HS3):

+6 až +35°Cnastavitelný po 1°Czákladní
+11 až +40°Cnastavitelný po 1°Ckonfigurovatelný
-8 až +21°Cnastavitelný po 1°Ckonfigurovatelný
-28 až +30°Cnastavitelný po 2°Ckonfigurovatelný
+6 až +93°Cnastavitelný po 3°Ckonfigurovatelný

Hlavice HS1, HS2, HS3, je možno použít do stávajících regulačních souprav s řídicími jednotkami ETH1emc, ETH1mod. V soupravě mohou být kombinovány hlavice HS s hlavicemi HK (HQS, HZS), na jedné adrese však smí být pouze hlavice stejného typu!!!

APLIKACE HLAVIC NA VENTILOVÉ ARMATURY

Při projekci regulace je nutné odborné posouzení:

Šroubení elektronické hlavice HS musí odpovídat typu termostatického ventilu, na který bude hlavice montována.

šroubení hlavice HS:vnitřní závit:použitelné pro ventily:
HS-HeimeierM30x1,5mmHeimeier, Oventrop, Ivar, Honeywell, Siemens, Jaga, Landis&Gyr atd.
HS-ComapM28x1,5mmComap, Herz
HS-Danfoss RA---Danfoss RA, vložka Brugman (OV)
HS-Giacomini---Giacomini

Hlavice HS jsou výrobcem dodávány v poloze "otevřeno" (tlačný element je zcela zašroubován) s konfigurací: adresa 1, 6 ÷ 35°C, pozice: samostatná.

Při objednávce není nutné přesně uvádět typy jednotlivých prvků položky "šroubení HS", je však bezpodmínečně nutné specifikovat typovou skupinu ventilu (též s přihlédnutím k případným aktuálním změnám provedení jednotlivých výrobců), na který bude elektronická hlavice namontována; výrobce zajistí správnou konfiguraci prvků.
Viz též přehled všech použitelných ventilů (s fotografiemi).

Popis hlavice HS3

Hlavice HS3 má pevně stanovený rozsah teplot 6 ÷ 93°C nastavitelný po krocích 3°C. Při konfiguraci však umožňuje nastavit teplotní hysterezi 0 ÷ 21°C po krocích 3°C. Je určena především k ovládání ventilu na přívodu topné vody do výměníku TUV.

Činost HS3 je však specifická. Při dosažení programované teploty dojde k uzavření hlavice a údaj skutečné teploty je posunut nahoru o hodnotu konfigurované teplotní hystereze. Jakmile tato "upravená" teplota dosáhne programované teploty (ve skutečnosti skutečná teplota klesne na programovanou teplotu sníženou o rozsah zvolené hystereze), hlavice otvírá a skutečná teplota opět odpovídá realitě.

 
 
H ... je zvolená a konfigurovaná teplotní hystereze
 
Ts ... je skutečná teplota měřená teplotním čidlem
 
Tr ... je reálná teplota zobrazovaná řídicí jednotkou,
případně připojeným PC
 
Tv ... je požadovaná teplota vyslaná řídicí jednotkou
 
t ... je čas

 

úsek Inahřívání bojleru, skutečná teplota vzrůstá až dosáhne teploty vyslané (programované)
měřená teplota Tr je shodná se skutečnou Ts
úsek IIdojde k zavření hlavice a Tr se skokem zvýší o hodnotu hystereze H: Tr = Ts+H (nebude tedy zobrazovat skutečnou teplotu),
skutečná teplota Ts i měřená Tr budou klesat vlivem chládnutí a spotřeby TUV
úsek IIIskutečná teplota Ts poklesla na hodnotu Tv - H a hlavice otevřela
měřená teplota Tr se skokem sníží na hodnotu skutečné teploty Ts; opakuje se situace z úseku I