Popis Montážní list Konfigurace Ventilová šroubení Aplikační poznámky Firmware

KONFIGURACE

Při konfiguraci hlavice HS se nastavuje:

Pozice hlavice na adrese

Při regulaci více hlavic HS na jedné adrese nejsou ovládány jednotlivé hlavice současně, ale postupně v určené časové sekvenci. Z tohoto důvodu je nutné jejich pozice (pořadí) předem nakonfigurovat. Pokud je na adrese jediná hlavice, konfiguruje se jako samostatná. V případě více hlavic je nutné určit jejich pozici: první, druhá, případně třetí. Při nedodržení těchto pravidel (jsou-li např. dvě hlavic na jedné adrese konfigurované jako "samostatné") se hlavice v regulačním režimu nerozběhnou nebo nebudou pracovat správně!

Teplotní rozsah a adresa

Při konfiguraci je potřebné vybrat teplotní rozsah - jeden z výše uvedených. Rozsah se zadává počátkem a krokem (např. pro rozsah 6÷35°C se zadá počátek = 6°C, krok = 1°C). Dále se hlavici určí její adresa (1÷8).

Konfiguraci hlavice proveďte:

Praktický postup při konfiguraci hlavice

 1. sejmutí krytu Kryt hlavice HS je upevněn k tělu hlavice prostřednictvím pružných západek.
  Pro jeho sejmutí odklopte spodní část podle obrázku
  (opačným postupem kryt později opět přiklopíte).
 2. Odšroubujte šroubek upevňující desku elektroniky hlavice a odklopte ji.
 3. V ovládání řídicí jednotky ETH1 se klávesami (1x krátce T4 a 2x dlouze T1) přesuňte do servisního režimu "off" - displej 32.
 4. Na straně součástek desky elektroniky hlavice naleznete konektor H3 se šesti kolíky. Prostřední kolíky (3,4 viz červený obdélníček v obrázku) propojte nasunutím propojky (jumperu). Tím uvedete elektroniku do režimu konfigurace.

  část DPS se svorkovnicemi

 5. Do svorek A, B připojte ve správné polaritě (vodič "a" do svorky "A", "b" do svorky "B") levou větev sběrnice ETATHERM vycházející z řídicí jednotky ETH1.
 6. Nastavte adresu v rozmezí 1 ÷ 8, pro kterou budete hlavici konfigurovat, a takovou "teplotu" (viz níže uvedená tabulka), která odpovídá zvolenému teplotnímu rozsahu pro HS1, HS2 nebo zvolené teplotní hysterezi pro HS3 a pozici hlavice na adrese.
 7. Dlouhým stiskem klávesy T1 (tedy přechodem do servisního režimu "on" - displej 33) vyšlete servisní povel.
  Jeho přijetí potvrdí optická signalizace diody D2 umístěné na desce (podrobnosti viz "Indikace konfigurace"). S krátkými časovými pauzami se optická signalizace opakuje.
  Servisní mód (který je použit také pro konfiguraci hlavice) je po cca 60ti minutách automaticky ukončen a řídicí jednotka se vrátí do běžného regulačního režimu. Pozor, pokud v takové situaci zůstane zasunut jumper, budou jakákoliv další data přijatá hlavicí považována za konfigurační a přepíší data předchozí!
 8. Vyjměte jumper z konektoru na desce hlavice. Tím ukončíte režim konfigurace. Dlouhým stiskem T2 na řídicí jednotce přejděte zpět do servisního režimu "off" - displej 32.
 9. Odpojte sběrnici z hlavice, vraťte desku elektroniky do původní pozice a upevněte ji šroubkem. Vhodným způsobem si adresu hlavice označte.
  Nezapomeňte, že hlavice s adresou "1" (na levé větvi) má při přemístění na pravou větev adresu ".1".
 10. Nyní můžete pokračovat konfigurací další hlavice (od bodu 5) nebo práci ukončit.

Údaje (vyslané teploty) v následující tabulce platí pouze v případě, že adresa, ze které řídicí jednotka vysílá, je v této jednotce konfigurována pro rozsah 6÷35°C!
Pro jiné rozsahy by bylo nutné údaje teplot přepočítat.

Tabulka konfigurace hlavic HS1, HS2 (HSno):

pozice hlavice na adrese:samostatnáprvnídruhátřetí
požadovaný teplotní rozsahteploty vyslané pro konfiguraci:
6 ÷ 35°C_ _060708
11 ÷ 40°C09101112
-8 ÷ +21°C13141516
-28 ÷ +30°C17181920
+6 ÷ +93°C21222324

Příklady:

Tabulka konfigurace hlavic HS3:

pozice hlavice na adrese:samostatnáprvnídruhátřetí
požadovaná teplotní hysterezeteploty vyslané pro konfiguraci:
0°C_ _060708
3°C09101112
6°C13141516
9°C17181920
12°C21222324
15°C25262728
18°C29303132
21°C33343536

 


Alternativní způsob konfigurace hlavic HS1, HS2, HSno

Hlavice HS jsou dodávány v konfiguraci: adresa č. 1, teplotní rozsah: 6÷35°C, pozice: samostatná. Pokud nebyla v konfiguraci dodatečně provedena změna adresy, je možné všechny hlavice namontovat na ventily, připojit na sběrnice řídicí jednotky a dále postupovat takto:

 1. Po zapnutí řídicí jednotky přejděte do servisního režimu - displeje č. 32.
  Pokud bude jednotka právě komunikovat s adresou č. 1, bude svítit levá spodní tečka displeje (přetížení). Počkejte několik vteřin, až tento stav pomine a klávesy přestanou být blokovány.
 2. Hlavici levé větve, kterou chcete konfigurovat pro adresu č. 8, uveďte do režimu konfigurace (jumper do H3). Vyšlete příslušný konfigurační příkaz (viz tabulka a text výše) přechodem do displeje č. 33.
  Vyjměte jumper a přejděte do displeje č. 32.
  Pokud budete na adrese č. 8 konfigurovat více hlavic (s různými pozicemi), opakujte uvedený postup postupně pro jednotlivé hlavice a pozice.
 3. Postupně takto konfigurujte další hlavice (případně jejich pozice) na adresách 7, 6, 5, 4, 3, 2. Zbylé hlavice mají původní adresu č. 1; je-li jich víc, konfigurujte je pro potřebné pozice na této adrese.
 4. Stejným postupem nyní konfigurujte hlavice na pravé větvi; začněte adresou .8 a postupujte k .1.