Popis Montážní list Konfigurace Firmware

KONCOVÝ MODUL KD - dual senzor

Koncový modul KD soupravy ETATHERM je určen k ovládání desek paměťových relé DRP v závislosti na programu a dvou snímaných teplotách.

K jedné adrese soupravy mohou být připojeny max. 3 koncové moduly (KS, KD)!
Na jedné adrese mohou být prostřednictvím koncových modulů ovládány max. 3ks desek relé DRP2 (DRP2-DIN)!
Na jedné adrese mohou být prostřednictvím koncových modulů ovládány max. 2ks desek relé DRP3 (DRP3-DIN)!

Jsou-li k jednomu koncovému modulu KD připojeny dvě nebo tři desky relé DRP2 nebo dvě desky relé DRP3, spojují se jejich magnetizační cívky (svorky 1, 2 DRP nebo A1, A2 DRP3) paralelně. Pozor na správnou polaritu připojení!!!

Typy dodávaných koncových modulů:

KD1koncový modul s vnitřním základním teplotním čidlem a možností připojení dalšího pomocného čidla
KD2koncový modul pro použití s odděleným základním čidlem a možností připojení dalšího pomocného teplotního čidla
DPS KD1deska elektroniky z koncového modulu KD1 pro umístění do elektroinstalační krabice
DPS KD2deska elektroniky z koncového modulu KD2 pro umístění do hluboké či mělké elektroinstalační krabice

Teplotní rozsah pro základní čidlo: 6 ÷ 35°C, programovatelný po 1°C
Mezní teplota pomocného čidla: konfigurovatelná v rozsahu 6 ÷ 35°C po 1°C

Moduly KD1, KD2 je možno použít do stávajících regulačních souprav s řídicími jednotkami ETH1emc, ETH1mod. V soupravě mohou být kombinovány moduly KD se staršími moduly KK (KQS, KZS), na jedné adrese však smějí být pouze koncové moduly stejného typu(KS+KD) nebo (KK+KQS+KZS)!!!

Popis funkce modulu KD

Koncový modul KD spíná či rozpíná připojenou desku DRP podle rozdílu mezi skutečnou teplotou naměřenou základním čidlem a programovanou teplotou vysílanou řídicí jednotkou, tedy stejně jako modul KS; tento regulační proces je však v případě modulu KD navíc blokován, pokud skutečná teplota měřená pomocným čidlem překročí teplotu pro toto čidlo konfigurovanou.

Koncový modul KD s dvěma čidly lze použít např. pro regulaci elektrického podlahového vytápění. Základní čidlo měří teplotu vzduchu ve vytápěné místnosti, pomocné čidlo je umístěno v podlaze a měří teplotu podlahy. Dosažení programované teploty vzduchu v místnosti nebo překročení konfigurované limitní teploty podlahy způsobí rozepnutí paměťového relé připojeného k modulu.