Popis Montážní list Konfigurace Firmware

KONCOVÝ MODUL KS

Koncový modul KS soupravy ETATHERM je určen k ovládání desek paměťových relé DRP v závislosti na programu a snímané teplotě.

K jedné adrese soupravy mohou být připojeny max. 3 koncové moduly!
Na jedné adrese mohou být prostřednictvím koncových modulů ovládány max. 3ks desek relé DRP2 (DRP2-DIN)!
Na jedné adrese mohou být prostřednictvím koncových modulů ovládány max. 2ks relé DRP3 (DRP3-DIN)!

Jsou-li k jednomu koncovému modulu KS připojeny dvě nebo tři desky relé DRP2 nebo dvě relé DRP3, spojují se jejich magnetizační cívky (svorky 1, 2 DRP2 nebo A1, A2 DRP3) paralelně. Pozor na správnou polaritu připojení!!!

Typy dodávaných koncových modulů KS:

KS1koncový modul s vnitřním čidlem teploty
KS2koncový modul bez teplotního čidla - pro použití s odděleným čidlem teploty (SES, SIS)
KS3koncový modul s teplotním rozsahem 6 ÷ 93°C a volitelnou hysterezí - pro použití s odděleným čidlem SES
KS7koncový modul s odporem (22k) nahrazujícím teplotní čidlo (v rozsahu 6÷35°C imituje teplotu cca 23°C)
DPS KS1deska z koncového modulu KS1 pro umístění do elektroinstalační krabice
DPS KS2deska z koncového modulu KS2 pro umístění do hluboké či mělké elektroinstalační krabice
DPS KS3deska z koncového modulu KS3 pro umístění do elektroinstalační krabice
DPS KS7deska z koncového modulu KS7 pro umístění do elektroinstalační krabice

Teplotní hysterezi modulů KS3 lze konfigurovat v rozshu 0 ÷ 21°C po krocích 3°C. Hystereze je asymetrická; po dosažení programované teploty modul vypíná relé; zapíná při poklesu o nastavenou hysterezi. Podrobnosti viz popis modulu KS3

Použitelné teplotní rozsahy (neplatí pro KS3):

+6 až +35°Cnastavitelný po 1°Czákladní
+11 až +40°Cnastavitelný po 1°Ckonfigurovatelný
-8 až +21°Cnastavitelný po 1°Ckonfigurovatelný
-28 až +30°Cnastavitelný po 2°Ckonfigurovatelný
+6 až +93°Cnastavitelný po 3°Ckonfigurovatelný

Moduly KS1, KS2, KS3, KS7 je možno použít do stávajících regulačních souprav s řídicími jednotkami ETH1emc, ETH1mod. V soupravě mohou být kombinovány moduly KS s moduly KK (KQS, KZS), na jedné adrese však smějí být pouze koncové moduly stejného typu!!!

Uvedená provedení nahrazují dříve dodávané typy modulů s označením KK, KQS, KZS, KM. Možnosti náhrad, doplnění nebo kombinace různých typů ve stávajících aplikacích je nutno konzultovat s výrobcem nebo autorizovanou montážní firmou.

Popis koncového modulu KS3

Koncový modul KS3 má pevně stanovený rozsah teplot 6 ÷ 93°C nastavitelný po krocích 3°C. Při konfiguraci však umožňuje nastavit teplotní hysterezi 0 ÷ 21°C po krocích 3°C. Je určen především k ovládání elektrického ohřevu TUV (regulaci elektrického bojleru).

Činost KS3 je však specifická. Při dosažení programované teploty dojde k rozepnutí připojeného paměťového relé a údaj skutečné teploty je posunut nahoru o hodnotu konfigurované teplotní hystereze. Jakmile tato "upravená" teplota dosáhne programované teploty (ve skutečnosti skutečná teplota klesne na programovanou teplotu sníženou o rozsah zvolené hystereze), relé spíná a skutečná teplota opět odpovídá realitě.

 
 
H ... je zvolená a konfigurovaná teplotní hystereze
 
Ts ... je skutečná teplota měřená teplotním čidlem
 
Tr ... je reálná teplota zobrazovaná řídicí jednotkou,
případně připojeným PC
 
Tv ... je požadovaná teplota vyslaná řídicí jednotkou
 
t ... je čas

 

úsek Inahřívání bojleru, skutečná teplota vzrůstá až dosáhne teploty vyslané (programované)
měřená teplota Tr je shodná se skutečnou Ts
úsek IIdochází k rozepnutí relé a Tr se skokem zvýší o hodnotu hystereze H: Tr = Ts+H (nebude tedy zobrazovat skutečnou teplotu),
skutečná teplota Ts i měřená Tr budou klesat vlivem chládnutí a spotřeby TUV
úsek IIIskutečná teplota Ts poklesla na hodnotu Tv - H a relé spíná
měřená teplota Tr se skokem sníží na hodnotu skutečné teploty Ts; opakuje se situace z úseku I