Popis Montážní list Konfigurace Firmware

KONFIGURACE

Při konfiguraci koncového modulu KS se nastavuje:

Konfiguraci koncového modulu proveďte:

Praktický postup při konfiguraci koncového modulu

 1. sejmutí krytu Odšroubujte šroubek upevňující kryt koncového modulu a sejměte ho.
 2. V ovládání řídicí jednotky ETH1 se klávesami (1x krátce T4 a 2x dlouze T1) přesuňte do servisního režimu "off" - displej 32.
 3. Na straně součástek desky elektroniky koncového modulu naleznete konektor H3 se šesti kolíky. Prostřední kolíky (3,4 viz červený obdélníček v následujícím obrázku) propojte nasunutím propojky (jumperu). Tím uvedete elektroniku do režimu konfigurace.

  část DPS se svorkovnicemi

 4. Do svorek A, B připojte ve správné polaritě (vodič "a" do svorky "A", "b" do svorky "B") levou větev sběrnice ETATHERM vycházející z řídicí jednotky ETH1.
 5. Nastavte adresu v rozmezí 1 ÷ 8, pro kterou budete modul konfigurovat, a takovou "teplotu" (viz níže uvedená tabulka), která odpovídá zvolenému teplotnímu rozsahu.
 6. Dlouhým stiskem klávesy T1 (tedy přechodem do servisního režimu "on" - displej 33) vyšlete servisní povel.
  Jeho přijetí potvrdí optická signalizace diody D2 umístěné na desce (podrobnosti viz "Montážní list/Indikace konfigurace"). S krátkými časovými pauzami se optická signalizace opakuje.
  Servisní mód (který je použit také pro konfiguraci modulu) je po cca 60ti minutách automaticky ukončen a řídicí jednotka se vrátí do běžného regulačního režimu. Pozor, pokud v takové situaci zůstane zasunut jumper, budou jakákoliv další data přijatá koncovým modulem považována za konfigurační a přepíší data předchozí!
 7. Vyjměte jumper z konektoru na desce modulu. Tím ukončíte režim konfigurace. Dlouhým stiskem T2 na řídicí jednotce přejděte zpět do servisního režimu "off" - displej 32.
 8. Odpojte sběrnici z modulu. Vhodným způsobem si adresu modulu označte.
  Nezapomeňte, že modul s adresou "1" (na levé větvi) má při přemístění na pravou větev adresu ".1".
 9. Nyní můžete pokračovat konfigurací dalšího modulu (od bodu 5) nebo práci ukončit.

Údaje (vyslané teploty) v následující tabulce platí pouze v případě, že adresa, ze které řídicí jednotka vysílá, je v této jednotce konfigurována pro rozsah 6÷35°C!
Pro jiné rozsahy by bylo nutné údaje teplot přepočítat.

Tabulka konfigurace KS1, KS2, KS7:

požadovaný teplotní rozsahteploty vyslané pro konfiguraci:
6 ÷ 35°C_ _
11 ÷ 40°C09
-8 ÷ +21°C13
-28 ÷ +30°C17
+6 ÷ +93°C21

Příklady:

Tabulka konfigurace KS3:

požadovaná teplotní hysterezeteploty vyslané pro konfiguraci:
0°C_ _
3°C09
6°C13
9°C17
12°C21
15°C25
18°C29
21°C33

 


Alternativní způsob konfigurace koncových modulů KS

Koncové moduly KS jsou dodávány v konfiguraci: adresa č. 1, teplotní rozsah: 6÷35°C. Pokud nebyla v konfiguraci dodatečně provedena změna adresy, je možné všechny moduly namontovat na ventily, připojit na sběrnice řídicí jednotky a dále postupovat takto:

 1. Po zapnutí řídicí jednotky přejděte do servisního režimu - displeje č. 32.
  Pokud bude jednotka právě komunikovat s adresou č. 1, bude svítit levá spodní tečka displeje (přetížení). Počkejte několik vteřin, až tento stav pomine a klávesy přestanou být blokovány.
 2. Koncový modul levé větve, který chcete konfigurovat pro adresu č. 8, uveďte do režimu konfigurace (jumper do H3). Vyšlete příslušný konfigurační příkaz (viz tabulka a text výše) přechodem do displeje č. 33.
  Vyjměte jumper a přejděte do displeje č. 32.
  Pokud chcete mít na adrese č. 8 více modulů (max. 3), můžete je konfigurovat současně.
 3. Postupně takto konfigurujte další moduly na adresách 7, 6, 5, 4, 3, 2. Zbylé moduly mají původní adresu č. 1.
 4. Stejným postupem nyní konfigurujte moduly na pravé větvi; začněte adresou .8 a postupujte k .1.