REGULACE PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

ÚVOD

Podlahové topení získává své příznivce především následujícími výhodami:

Mezi nevýhody podlahového topení patří zejména:

Rozložení topných trubek či kabelů lze podřídit rozmístění nábytku a způsobu užívání - nevýhodou je však trvalý charakter této konstrukce bez praktické možnosti případných úprav. Zajímavým a stále diskutovaným tématem je také dlouhodobý vliv teplé podlahy na lidský organismus a velikost maximálně přípustné teploty povrchu podlahy.

Účelem tohoto článku však není posouzení vhodnosti podlahového vytápění, ale způsob jeho individuální regulace soupravami ETATHERM včetně regulace systémů kombinovaných (podlahové vytápění + radiátory, konvektory).

Základní konstrukční typy podlahového vytápění

REGULACE TEPLOVODNÍHO PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

Zabezpečení limitní teploty podlahy

V teplovodních soustavách je projekčně stanovena maximální dovolená teplota náběhové vody do otopných segmentů, která vychází z maximální povrchové teploty podlahy a její konstrukce. Teplotu náběhové vody je nutno zabezpečit standardními způsoby - zpravidla mícháním výstupní vody ze zdroje tepla s vratnou vodou prostřednictvím směšovacích armatur či jiných vtipných zapojení. Limitní teplota vody může být rovněž snižována v závislosti na zvyšování venkovní teploty (ekviterm).

Regulace prostorové teploty soupravou ETATHERM

V současné době lze s ohledem na používané instalační zvyklosti aplikovat regulaci ETATHERM na teplovodní podlahové systémy v zásadě třemi způsoby:

Regulace ventilů instalovaných ve vytápěném prostoru elektronickými hlavicemi

Řada významných výrobců (Oventrop, Giacomini, Danfoss, ...) nabízí ve svém programu speciální ventily pro regulaci podlahového vytápění, které jsou montovány přímo ve vytápěném prostoru do stěny. Hřídel kuželky směřuje do místnosti, termostatická či elektronická hlavice se nachází přímo ve vytápěném prostoru a snímá teplotu vzduchu v místnosti. Ventil je vybaven odvzdušňovacím ventilem. V některých provedeních může být na armatuře osazena také termostatická hlavice s měřením teploty vody ve funkci omezovače její teploty).

Unibox

V tomto případě je možné přímo osadit elektronické hlavice ETATHERM běžným způsobem. Je však nutné vyřešit také praktickou a estetickou stránku montáže (montážní krabice pro umístění ventilu je tvarovaná pro použití termostatické hlavice dotyčného výrobce).

Přestože se jedná o poměrně elegantní řešení regulace podlahového vytápění, tento instalační způsob se v naší zemi příliš neujal; naprostá většina instalací používá regulaci na rozdělovači.

Regulace ventilů na rozdělovači elektronickými hlavicemi s oddělenými teplotními čidly

V tomto případě jsou ventily rozdělovače osazeny elektronickými hlavicemi ETATHERM (HS2) a jejich oddělená čidla (SIS) jsou vyvedena dvoužilovým stíněným kabelem do příslušných místností.

regulace s el. hlavicemi

Protože konektory čidel SIF (pro HK2) sloužící k připojení do desky elektroniky hlavice jsou velmi malé (i s připojeným kabelem mají max. průřez 9x5 mm), je možné si připravit elektroinstalační trubky ("husí krky") do stěn, kabely čidlel SIF objednat "na míru" a protáhnout je připravenými trubkami. Čidla SIS nemají konektory vůbec a protažení kabelu je tedy snadné. Délka vedení kabelu čidla by s ohledem na elektromagnetická rušení měla být co nejkratší - běžně cca do 10 m .

Ilustrační obrázek s hlavicemi HS2 namontovanými na ventilových vložkách rozdělovače Danfoss s roztečí 50mm (na třetí pozici je pro ilustraci umístěn dvoupolohový termopohon):

Možnosti aplikace starších hlavic (HK, HQS, HZS) na podlahové rozdělovače viz Historické výrobky/Aplikační příklady/A3.

Regulace ventilů na rozdělovači termopohony ovládanými koncovými moduly a paměťovými relé

Brání-li závažné důvody montáži elektronických hlavic ETATHERM na ventily rozdělovače, lze pro regulaci podlahového vytápění použít i dvoustavovou regulaci (zavřeno/otevřeno) termopohony. Vzhledem k velké tepelné setrvačnosti podlahového vytápění není totiž nezbytné trvat na plynulém ovládání průtoku.

V tomto případě se ventily na rozdělovači osadí vhodnými termopohony (zpravidla v provedení na síťové napětí 230V, aby nebylo nutné montovat zdroj jiného napětí). V jednotlivých řízených místnostech se umístí koncové moduly a jejich výstupy se přivedou běžnou dvojlinkou k deskám paměťových relé, které by z praktických důvodů mohly být poblíž rozdělovače. Jednotlivá relé pak síťovým napětím spínají příslušné termopohony na příslušném ventilu. Je-li v některých větších místnostech několik podlahových okruhů, je možné jejich termopohony spínat jediným relé.

varianta s koncovými moduly

K... koncový modul s prostorovým teplotním čidlem
R1, R2, R3 ... desky paměťových relé (DRP)
T ... termopohon umístěný na ventilu rozdělovače
U ... zdroj napájecího napětí pro termopohony (např. síť 230V).

REGULACE ELEKTRICKÉHO PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

Elektrické podlahové vytápění bývá realizováno topnými kabely, rohožemi nebo fóliemi. Vůči teplovodnímu je charakteristické nižší možnou výškou topné části podlahy a tedy i menší tepelnou setrvačností.

Regulace prostorové teploty a zabezpečení limitní teploty podlahy

Stejně jako u teplovodních systémů je současně s běžnou regulací prostorové teploty nutné zajistit také nepřekročení určené hodnoty povrchové teploty podlahy. Tuto úlohu může plnit koncový modul KD - dual senzor.

Běžná aplikace sestává z koncového modulu KD1 (s vnitřním prostorovým čidlem), ke kterému je připojeno druhé - v tomto případě oddělené podlahové čidlo typu SES. S ohledem na eventuální poškození nedoporučujeme toto čidlo uložit přímo do betonu, ale do vhodné trubky v podlaze tak, aby ho bylo možno případně vyměnit. Koncový modul KD ovládá desku paměťového relé DRP spínající či odpínající podle potřeby topný podlahový element. U velkých výkonů je samozřejmě možné deskou DRP ovládat stykač nebo posilovací relé.

Další podrobnosti způsob připojení viz Koncový modul KD.

U velmi malých systémů podlahového vytápění, které neslouží k vytápění příslušné místnosti, ale jen k mírnému ohřátí podlahy (např. v koupelně) postačí jen regulace teploty podlahy (koncový modul KS2 + čidlo SES) - bez vazby na teplotu prostorovou.

ZÁVĚR

Je samozřejmé, že souprava ETATHERM může snadno řídit i kombinované soustavy - tedy objekty vytápěné současně radiátory i podlahovým vytápěním, případně i rozmanitými kombinacemi teplovodního i elektrického přímotopného vytápění.

Budou-li např. pro regulaci teplovodního podlahového vytápění použity termopohony v kombinaci s paměťovými relé a koncovými moduly, lze na jiných adresách řídit i vytápění teplovodními radiátory s elektronickými hlavicemi ETATHERM, případně elektrické topení v dalších místnostech. Předpokládá se, že všechny adresy teplovodního vytápění budou spřaženy s adresou "kotel" a při jejich natopení na požadované teploty dojde k vypnutí zdroje tepla (kotle, čerpadla aj.). Současně tato koncepce umožní sledování a programování všech parametrů na PC připojeném k řídicí jednotce.