PŘEHLED ZÁKLADNÍCH PRVKŮ REGULAČNÍCH SOUPRAV ETATHERM

S
Y
S
T
É
M
řídicí jednotka ETH1 (16 adres)
-------- RS232 ------------- kabel -------------------> PC (COM)-------- RS232 ------> konvertor RS232/USB -----> PC (USB)
webový server a konvertor WS1
-------- RS485 ------>  ------ Ethernet ------>
 
elektronická hlavice HS

adresa 1
elektronická hlavice HS

adresa 2
elektronická hlavice HS

adresa 3
oddělené čidlo SIS
oddělené čidlo SES
 
koncový modul KS, (KD)

adresa 4
koncový modul KS, (KD)

adresa 5
koncový modul KS, (KD)

adresa 6
oddělené čidlo SIS
oddělené čidlo SES

max. 3 x DRP2

max. 3 x DRP2

max. 3 x DRP2
 nebo: 

max. 2 x DRP3

max. 2 x DRP3

max. 2 x DRP3