Průměrné teploty - výpočet ze dvou stažených stavů počitadel

Máte-li zaznamenány stavy počitadel ze začátku a konce určitého časového intervalu o délce max. 352 dnů* pořízené programem Etherm nebo webovým serverem WS1, můžete si v následujícím formuláři vypočítat průměrné teploty v uvedeném období. Vyberte si, zda použijete stavy skutečných či optimalizovaných teplot, zapište je do formuláře společně s údajem PM (počtu měření) a doplňte údaje o teplotním rozsahu konfigurovaném pro příslušnou adresu.

Zadává se "počátek" a "krok" teplotního rozsahu:

počátekkrokrozsah
616 ÷ 35°C
11111 ÷ 40°C
-81-8 ÷ 21°C
-282-28 ÷ 30°C
636 ÷ 93°C

Pak klikněte na tlačítko "Vypočítej".

Adresa12345678
Sum(NT)-začátek
Sum(NT)-konec
PM-začátek
PM-konec
Počátek (°C)
Krok (°C)
Průměrné teploty (°C)

Adresa.1.2.3.4.5.6.7.8
Sum(NT)-začátek
Sum(NT)-konec
PM-začátek
PM-konec
Počátek (°C)
Krok (°C)
Průměrné teploty (°C)

 

*) Poznámka
Maximální délka časového intervalu 352 dnů platí pouze pro nejvyšší teploty; u běžného teplotního rozsahu 6 ÷ 35°C. Pro nižší průměrné teploty se délka časového intervalu prodlužuje:

- pro teploty nižší než 34°C je délka časového intervalu 364 dnů
- pro teploty nižší než 33°C je délka časového intervalu 376 dnů
- pro teploty nižší než 32°C je délka časového intervalu 390 dnů
- atd.

Pro běžná měření v bytech a jiných obytných budovách je tedy předpoklad správného výpočtu v intervalu jednoho roku. Do časového intervalu se započítává jen skutečné období nastavené topné sezóny. Mimo topnou sezónu se stav počitadel němění!