Popis Montážní list Konfigurace Návod k obsluze Programování Aplikační poznámky

VÝROBA A PRODEJ TÉTO ŘÍDICÍ JEDNOTKY BYLY UKONČENY.

ŘÍDICÍ JEDNOTKY ETH1mod, ETH1mod2

Řídicí jednotky ETH1mod (viz foto) a ETH1mod2 (viz foto) se navzájem liší pouze typem komunikačního protokolu s důsledky v oblasti nadřízené komunikace.

Způsoby komunikace jednotky s PC či dálkové správy viz v článcích: Komunikace s PC a Dálková správa.

obrázek řídicí jednotky

Technické parametry:

Některé vlastnosti a parametry řídicí jednotky (hesla adres, teplotní rozsahy, závislé funkce atd. - viz konfigurace) lze konfigurovat po jejím připojení k PC programem Etherm.

V řídicí jednotce lze volně sestavovat uživatelské programy vytápění.
Externí vstup jednotky (PWM) umožňuje přivedení externího řídicího povelu , který přiřadí zvoleným adresám odlišné UPV.

Příklady použití:
- instalace ručního přepínače "MANUAL", který umožní zcela nepoučeným osobám přiřadit jiné (předem sestavené) uživatelské programy vytápění UVP vybraným adresám;
- spínání/odpínání topidel přímotopného el. vytápění v závislosti na signálu HDO: při změně sazby na vysokou (přivedení proudu k externímu vstupu) dojde k odpojení všech topidel a při změně opět na nízkou sazbu (rozpojení kontaktu) postupnému připojování topidel (s respektováním programů a skutečných teplot v místnostech); standardní verze je vybavena protimrazovou ochranou (topidlo není odepnuto ani při "vysoké sazbě", pokud je v dané místnosti teplota nižší než cca 6°C nebo jiná nastavená);
- otevření všech řízených ventilů signálem "LIMIT" (havarijní čidlo kotle na pevná paliva atd.)

Řídicí jednotky jsou též vybaveny systémem měření tepelné pohody (metodou průměrných teplot za topné období) umožňujícím rozúčtování spotřeby tepla mezi uživateli(nájemníky). Pro tento účel je také vhodné přiřadit vybraným skupinám adres uživatelská hesla; jednotka může sloužit více bytům a každý z uživatelů získá přístup ke svým programům až po zadání uživatelského hesla (čtyřmístný kód). Údaje o denostupních je možno číst pouze připojeným PC. Podrobný popis ovládání řídicí jednotky je uveden v návodu k obsluze.

Řídicí jednotky všech typů jsou standardně dodávány s napájecím zdrojem, který je bezpečný i při poruše. Max. teplota jeho izolace, jejíž opakované překračování by zhoršilo izolační vlastnosti a ohrozilo el. pevnost 3 750 V mezi primární a sekundární částí, je jištěna vratnou tepelnou pojistkou (u dodávek do 11/01 nevratnou tepelnou pojistkou).

Konstrukce zdroje zaručuje jeho správnou činnost i při mezních podmínkách provozu (napětí sítě 242 Vef, teplotě okolí 40°C); překročení těchto parametrů u zdrojů dodaných před 12/01 však po určité době způsobí nevratné přerušení tepelné pojistky, ztrátu napájení RJ (zhasne displej) a tedy úplnou ztrátu funkce regulační soupravy. Pokud nelze v dané lokalitě zajistit napětí v síti dle platné normy, je možné pro krátkodobé poruchy použít přepěťové ochrany (HAKEL ...). Kompromisním řešením může být zařazení sériového odporu 680 ohm / 4 W do přívodu k primární části transformátoru. Ten sníží sekundární napětí cca o 10%, což v uvedené situaci neovlivní správnou funkci regulace, ale omezí možnost přesycení jádra (a tedy vzrůstu oteplení) při překročení mezního napětí sítě; pravděpodobnost poruchy zdroje se tak výrazně sníží.

Nadřízené komunikace

ETH 1 je vybavena porty pro připojení osobního počítače (PC) k nadřízenému ovládání s využitím příslušného ovládacího software. Místní (lokální) připojení je možné po sběrnici RS 232 (podrobnosti viz Regulační systém ETATHERM/Komunikace s PC). Připojený počítač umožňuje monitorování regulačního systému, programování, odečítání průměrných teplot pro rozdělování spotřeby tepla, ukládání dat, tvorbu skupinových programů atd. Vlastní regulační proces je však řízen přímo řídicí jednotkou. Spojování řídicích jednotek (jednotlivých okruhů) do sítě s centrálním PC je možné po sběrnici RS 485 (druhý z komunikačních portů řídicí jednotky) - při zachování možnosti připojení lokálních PC k jednotlivým ETH 1. Zálohování hodin a potřebných dat je zabezpečeno lithiovou baterií s vysokou životností.

Dálkovou správu regulačních souprav lze provádět také prostřednictvím internetu; podrobnosti viz Regulační systém ETATHERM/Dálková správa.Napájecí zdroj pro řídicí jednotky ETH1mod, ETH1mod2

K napájení řídicí jednotky ETH1mod, ETH1mod2 je určen spínaný napájecí zdroj - síťový adaptér MeanWell GS12E12.

Vstupní napětí90 ÷ 264V AC, s frekvencí 47 ÷ 63Hz
Jmenovitý výkon12W
Výstupní napětí12V DC
Výstupní proud0 ÷ 1A
Rozsah pracovních teplot0 ÷ 50°C
Vlhkost20 ÷ 90% - bez kondenzace

Hodláte-li použít jiný než doporučený napájecí zdroj, ověřte si:

- že splňuje požadavky elektrické bezpečnosti stanovených příslušnými zákony a nařízeními v ČR,
- že splňuje ostatní požadavky stanovené zákony a nařízeními ČR (elektromagnetickou kompatibilitu, energetické požadavky - max. příkon bez zátěže, účinnost atd.)
- že ostatní jeho parametry (viz technické údaje) odpovídají doporučenému typu nebo jsou lepší. V opačném případě výrobce nezaručuje řádné chování regulační soupravy v provozu a neručí za škody vzniklé z důvodu použití nevhodného napájecího zdroje.