Popis Montážní list Konfigurace Návod k obsluze Programování Aplikační poznámky

ŘÍDICÍ JEDNOTKA ETH1mod, ETH1mod2 - konfigurace

Slouží k volbě vlastností ETH 1 vhodných pro konkrétní aplikaci a volbě ochrany dat ETH 1 před nepovolanou manipulací. Provádí se z PC připojeného k jednotce přes RS 232 nebo RS 485 konfiguračním programem, který je součástí programu Etherm (viz informace na stránce Programy pro PC).

Konfigurační možnosti řídicí jednotky:

Konfigurační možnosti řídicí jednotky vztahující se k jednotlivým adresám:

typ adresydruhtyp skupiny "spřažených"adresrozsah teplot
- nepoužit- vodní- bez vlivu na funkci jiných adres- počátek
- regulační- elektro- ovlivňující funkci "KOTEL"a "SPÍNAČ 1"- krok
- regulační s funkcí "KOTEL" - ovlivňující funkci "SPÍNAČ 2" 
- regulační s funkcí "SPÍNAČ 1"   
- regulační s funkcí "SPÍNAČ 2"   

Typ adresy

  na všech adresách příslušné
skupiny spřažených adres platí, že
teploty reálné >= teploty požadované
alespoň na jedné adrese
ze skupiny spřažených adres platí, že
teplota reálná < teplota požadovaná
adresa "KOTEL" - vysílá teplotu dle přiřazeného UPV - vyšle povel "ZAPNI/OTEVŘI"
adresa "SPÍNAČ" - vysílá teplotu dle přiřazeného UPV - vyšle teplotu příslušnou naposledy zařazené
a nyní již "prošlé" operativní změně

I při konfiguraci "kotel", "spínač" zůstává adrese její regulační funkce s volbou "vodní" či "elektro".

Druh

Rozsah teplot

Volí se určením počátku (°C) a kroku - ten je nastavitelný v rozsahu 1 ÷ 4 K (°C).
Při volbě rozsahu teplot i kroku je však třeba zajistit, aby připojený koncový člen (hlavice nebo konc. modul) měl shodnou konfiguraci!!!

HESLA v soupravě ETATHERM konfigurované programem Etherm

hesloúčinky v ŘJúčinky v PC-Ethermúčinky ve WS1pozn.
adresy Arjpřístup k adrese 1
adresy Apcpřístup k adresepřístup k adrese 2
časunast. hodin a data 1
servisupřístup k displeji 30÷33 1
konfiguracevstup do konfigurace ŘJ
přístup ke všem adresám
změna/zrušení sebe sama
přístup ke všem adresám 2
hlavnívstup do konfigurace ŘJ
změna/zrušení sebe sama
nast. času a data
nast. topné sezóny
nast. minim. teplot
 3
uživatele WS1uživatelský přístup k WS1
administrátora WS1administrátorský přístup k WS1
Poznámky a vysvětlivky:
Arj ... heslo adresy pro přístup z klávesnice řídicí jednotky
Apc ... heslo adresy pro PC (používá se v programu Etherm, případně ve webovém serveru WS1)
1 ... heslo lze nahradit zasunutím HW klíče do příslušného konektoru ŘJ
2 ... ochrana proti neoprávněnému přístupu k adresám s konfigurovaným heslem adresy Apc vyžaduje, aby heslo konfigurace nezůstalo prázdné nebo nulové!!!
3 ... při zadávání hesla musí být zasunutý HW klíč

Hesla v soupravě ETATHERM konfigurované starším programem KomWin viz popis ETH1emc.