Popis Montážní list Konfigurace Moduly WE2, WE3 Návod k obsluze ETH1e. Vyzkoušejte si komunikaci

ŘÍDICÍ JEDNOTKY ETH1e.

Rodina řídicích jednotek ETH1e obsahuje několik variant, které se liší zejména různými komunikačními možnostmi.

SOUHRNNÝ PŘEHLED vyráběných provedení (ceny v Kč):

řídicí jednotkakomunikační rozhraní 1komunikační rozhraní 2cena bez DPHcena s DPH 21%
ETH1eARS485 -   
ETH1eBRS485USB  
ETH1eCRS485 WiFi (modul WE2)  
ETH1eDRS485WiFi / Ethernet (modul WE3)  

Řídicí jednotky ETH1e mohou být propojovány sběrnicí RS 485 se všemi jednotkami z rodiny ETH1e i se staršími jednotkami ETH1i, ETH1mod, ETH1emc. Prostřednictvím této sběrnice mohou být připojené jednotky ovládány nadřízeným zařízením
Řídicí jednotky ETH1e. používají ke komunikaci standardně protokol 1.
Na zvláštní požadavek můžeme dodat i jednotky ETH1e. s komunikačním protokolem 2. K jejich ovládání nelze použít zastaralý program KomWin.

ETH1eA nebo ETH1eCETH1eBETH1eD

TECHNICKÉ PARAMETRY (platné pro všechny výše uvedené modely ETH1e.):

Vlastnosti a parametry řídicí jednotky (hesla adres, teplotní rozsahy, závislé funkce atd. - viz konfigurace) lze konfigurovat po jejím připojení k PC programem Etherm.

Externí vstup (PWM) řídicí jednotky umožňuje aktivaci povelu , který přiřadí zvoleným adresám odlišné UPV. K aktivaci dochází propojením svorek "AD" - "KD" (zpravidla využitím kontaktu vhodného relé).

Příklady použití:

- instalace ručního přepínače "MANUAL", který umožní zcela nepoučeným osobám přiřadit jiné (předem sestavené) UVP vybraným adresám

- spínání/odpínání topidel přímotopného el. vytápění v závislosti na signálu HDO: je-li při změně sazby na vysokou aktivováno PWM, dojde k odpojení zvolených topidel a při změně na nízkou sazbu (deaktivací PWM) k postupnému opětovnému připojování topidel (s respektováním programů a skutečných teplot v místnostech)

- otevření všech řízených ventilů signálem "LIMIT" (havarijní čidlo kotle na pevná paliva atd.)

Řídicí jednotky jsou též vybaveny systémem měření tepelné pohody (metodou průměrných teplot za topné období) umožňujícím rozúčtování spotřeby tepla mezi uživateli(nájemníky). Pro tento účel je také vhodné přiřadit vybraným skupinám adres uživatelská hesla; jednotka může sloužit více bytům a každý z uživatelů získá přístup ke svým programům až po zadání uživatelského hesla (čtyřmístný kód). Údaje o denostupních je možno číst pouze připojeným PC. Podrobný popis ovládání řídicí jednotky uvádí nápověda programu Etherm.

NADŘÍZENÉ KOMUNIKACE

Všechny verze řídicích jednotek ETH1emc, ETH1mod, ETH1mod2, ETH1i, ETH1eA, ETH1e1B, ETH1eC, ETH1eD jsou vybaveny portem RS485 pro komunikaci s dalšími jednotkami po sběrnicí RS485. K ní lze případně připojit i jiné nadřízené ovládání. Více komunikačních možností nabízejí modely ETH1eB, ETH1eC a ETH1eD uvedené v tabulce nahoře a podrobněji zmíněné v dalším textu.

Důležité upozornění pro vytváření sítě řídicích jednotek ETH1:

Provozně lze sběrnicí RS485 propojit dvě až šestnáct řídicích jednotek ETH1. Komunikační protokol však vyžaduje, aby v jakémkoliv okamžiku mohl do sběrnice vysílat pouze jediný z připojených účastníků. Není-li tato zásada dodržena, dochází k nahodilé divoké záměně dat a regulační systém přestává být rozumně použitelný.

Příklady účastníků vysílajících do sběrnice:

Bezpečné ovládání regulační soupravy více uživateli v libovolném čase (které je na síti RS485 zakázáno) lze provozovat na vyšší komunikační úrovni:

Jednotky ETH1eC a ETH1eD jsou kromě webového serveru vybaveny i modulem s funkcí "konvertoru", která v souběhu s webovým provozem poskytuje bezdrátový TCP port pro PC s instalovaným programem Etherm (obsahujícím jak plnohodnotné programování řídicích jednotek ETH1e., tak i jejich konfiguraci)


Řídicí jednotka ETH1eA

Najde použití především v regulačních soupravách větších objektů, kde je pro získání dostatečného počtu regulovaných míst (adres) potřebné instalovat více (max 16) řídicích jednotek. Tato skupina řídicích jednotek propojených sběrnicí RS485 pak zpravidla obsahuje jedinou řídicí jednotku s vyšším komunikačním vybavením (ETH1eB, ETH1eC, ETH1eD); další jednotky postačí v provedení ETH1eA.

Řídicí jednotka ETH1eB

Je určena uživatelům, kteří jednotku (nebo skupinu k ní po sběrnici RS485 připojených jednotek ETH1eA) chtějí ovládat či monitorovat pouze z osobního počítače (PC s OS Windows od verze XP) prostřednictvím nainstalovaného programu Etherm.

Konfigurace připojení USB k PC

Řídicí jednotka ETH1eB je opatřena zásuvkou USB (mikro - AB), která umožní komunikaci s řídicími jednotkami ETH1e prostřednictvím PC s OS Windows (od verze XP) a nainstalovaným programem Etherm (verze min. 1.0.24).

Spuštění komunikace, načítání dat

Při konfiguraci Vám mohou být prospěšné informace dostupné v každém okně programu po kliknutí na tlačítko Pomoc.


Řídicí jednotka ETH1eC

Jednotka obsahuje integrovaný WiFi modul WE2, který může (v místní síti) poskytovat dvě funkce:

bezdrátové ovládání regulace z PC programem Etherm provozované prostřednictvím funkce "konvertoru"
bezdrátové ovládání regulace prohlížečem stránek webového serveru z PC, tabletů či chytrých telefonů

Obě uvedené funkce mohou fungovat souběžně!

Webový server modulu WE2 jednotky ETH1eC může pracovat v režimech WiFi PŘÍSTUPOVÉHO BODU nebo WiFi KLIENTA.


Řídicí jednotka ETH1eD

Jednotka obsahuje integrovaný WiFi modul WE3, který může (v místní síti) poskytovat dvě funkce:

ovládání regulace z PC programem Etherm provozované prostřednictvím funkce "konvertoru"
ovládání regulace prohlížečem stránek webového serveru z PC, tabletů či chytrých telefonů

Obě uvedené funkce mohou fungovat souběžně!

Modul WE3 může být k místní síti připojen buď bezdrátově pomocí WiFi, nebo kabelem prostřednictvím kabelové sítě Ethernet.


Napájecí zdroj pro řídicí jednotky ETH1i, ETH1i2

K napájení řídicích jednotek ETH1i, ETH1i2 je nezbytné použít napájecí zdroj, který je bezpečný i při poruše. Námi doporučovaným i prodávaným je síťový adaptér MeanWell GS12E12. Tento spínaný napájecí zdroj je chráněn proti přetížení, přehřátí, zkratu na výstupu a přepětí v síti (135%).

Vstupní napětí90 ÷ 264V AC, s frekvencí 47 ÷ 63Hz
Jmenovitý výkon12W
Výstupní napětí12V DC
Výstupní proud0 ÷ 1A
Rozsah pracovních teplot0 ÷ 50°C
Vlhkost20 ÷ 90% - bez kondenzace

Hodláte-li použít jiný než doporučený napájecí zdroj, ověřte si:

- že splňuje požadavky elektrické bezpečnosti stanovených příslušnými zákony a nařízeními v ČR,
- že splňuje ostatní požadavky stanovené zákony a nařízeními ČR (elektromagnetickou kompatibilitu, energetické požadavky - max. příkon bez zátěže, účinnost atd.)
- že ostatní jeho parametry (viz technické údaje) odpovídají doporučenému typu nebo jsou lepší. V opačném případě výrobce nezaručuje řádné chování regulační soupravy v provozu a neručí za škody vzniklé z důvodu použití nevhodného napájecího zdroje.