Popis Montážní list Konfigurace Modul WE2, WE3 Návod k obsluze ETH1e Vyzkoušejte si komunikaci

Vyzkoušejte si prakticky provoz řídicí jednotky ETH1eD

Jednotka obsahuje integrovaný WiFi modul WE3, který může (v místní síti) poskytovat dvě funkce:

Obě uvedené funkce mohou fungovat souběžně!
Modul WE3 může být k místní síti připojen buď bezdrátově pomocí WiFi, nebo kabelem prostřednictvím kabelové sítě Ethernet.


1a. Funkce WEBOVÉHO SERVERU

Otevřete svůj webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte vnější adresu webového rozhraní http://85.163.236.6:50000 (nebo klikněte na uvedený odkaz) - objeví se Vám přihlašovací stránka webového serveru WE3.

Klikněte na tlačítko "PŘIHLÁSIT SE". Na každé webové stránce můžete v pravém horním rohu kliknout na odkaz "NÁPOVĚDA"; otevře se Vám nová záložka s kontextovou nápovědou.

Úplný text celé nápovědy si můžete přečíst (i bez přihlášení) kliknutím na odkaz "NÁPOVĚDA" v přihlašovací stránce.


1b. Funkce KONVERTOR

Regulační soupravu s řídicí jednotkou ETH1eD lze ovládat také programem Etherm, který si můžete stáhnout ze stránky PROGRAMY PRO PC a nainstalovat do PC.

Spusťte na PC program Etherm (ve verzi min. 1.0.8). V menu "Nastavení" zvolte "Správa portů" a v otevřeném okně klikněte na tlačítko "Přidej". Pod tlačítkem se ukáží volby. Vyberte "TCP port" a v okně "TCP port" vyplňte následující údaje:

Vzdálená IP: 85.163.236.6
Vzdálený port: 50001
Druh komunikace: Master 485
Ostatní údaje ponechejte nebo změňte podle doporučení nápovědy programu Etherm. Všechny údaje uložte kliknutím na tlačítko "OK".

Nyní přejděte do "Nastavení/Správa jednotek", zvolte "Přidej" a nastavte následující údaje:

Adresa ŘJ: A = 0, J = 1
Komunikační port: TCP port, případně jiné jméno portu, které jste nastavili v okně "TCP port"
Komunikační protokol: 1.
Nyní můžete kliknout na tlačítko "Test"; mělo by se Vám načíst jméno jednotky a verze FW. Klikněte na tlačítko "OK" a můžete načíst údaje jednotky běžným způsobem do programu Etherm.

3. Řídicí jednotka s vývojovou verzí firmware

Připravujeme další aktualizaci firmware modulu WE3 s novými funkcemi. Některé si můžete vyzkoušet s další řídicí jednotkou

Údaje pro komunikaci funkcí konvertoru:

Vzdálená IP: 85.163.236.6
Vzdálený port: 50003
Druh komunikace: Master 485
Ostatní údaje ponechejte nebo změňte podle doporučení nápovědy programu Etherm. Všechny údaje uložte kliknutím na tlačítko "OK".

Nyní přejděte do "Nastavení/Správa jednotek", zvolte "Přidej" a nastavte následující údaje:

Adresa ŘJ: A = 0, J = 1
Komunikační port: TCP port, případně jiné jméno portu, které jste nastavili v okně "TCP port"
Komunikační protokol: 1.
Nyní můžete kliknout na tlačítko "Test"; mělo by se Vám načíst jméno jednotky a verze FW. Klikněte na tlačítko "OK" a můžete načíst údaje jednotky běžným způsobem do programu Etherm.