Popis Montážní list Konfigurace Modul USB-i Modul WE1 Návod k obsluze ETH1i, ETH1i2

ŘÍDICÍ JEDNOTKY ETH1i, ETH1i2

ETH1i nebo ETH1i2
s komunikačním portem RS485
ETH1i nebo ETH1i2
s komunikačním portem RS485 a modulem USB-i

Technické parametry:

Vlastnosti a parametry řídicí jednotky (hesla adres, teplotní rozsahy, závislé funkce atd. - viz konfigurace) lze konfigurovat po jejím připojení k PC programem Etherm.

Externí vstup (PWM) řídicí jednotky umožňuje aktivaci povelu , který přiřadí zvoleným adresám odlišné UPV. K aktivaci dochází propojením svorek "AD" - "KD" (zpravidla využitím kontaktu vhodného relé).

Příklady použití:

- instalace ručního přepínače "MANUAL", který umožní zcela nepoučeným osobám přiřadit jiné (předem sestavené) UVP vybraným adresám

- spínání/odpínání topidel přímotopného el. vytápění v závislosti na signálu HDO: je-li při změně sazby na vysokou aktivováno PWM, dojde k odpojení zvolených topidel a při změně na nízkou sazbu (deaktivací PWM) k postupnému opětovnému připojování topidel (s respektováním programů a skutečných teplot v místnostech)

- otevření všech řízených ventilů signálem "LIMIT" (havarijní čidlo kotle na pevná paliva atd.)

Řídicí jednotky jsou též vybaveny systémem měření tepelné pohody (metodou průměrných teplot za topné období) umožňujícím rozúčtování spotřeby tepla mezi uživateli(nájemníky). Pro tento účel je také vhodné přiřadit vybraným skupinám adres uživatelská hesla; jednotka může sloužit více bytům a každý z uživatelů získá přístup ke svým programům až po zadání uživatelského hesla (čtyřmístný kód). Údaje o denostupních je možno číst pouze připojeným PC. Podrobný popis ovládání řídicí jednotky uvádí nápověda programu Etherm.

Nadřízené komunikace

ETH1i je vybavena portem RS 485 k propojení s dalšími řídicími jednotkami (ETH1i, ETH1mod) nebo jiným nadřízeným ovládáním. Pro komunikaci jednotky s osobním počítačem (PC s OS Windows ??) je možné vybavit řídicí jednotku ETH1i vestavěným modulem USB-i (s galvanickým oddělením) nebo jiné vhodné převodníky (RS 485/USB). Připojený počítač umožňuje monitorování regulačního systému, programování, odečítání průměrných teplot pro rozdělování spotřeby tepla, ukládání dat, tvorbu skupinových programů atd. Vlastní regulační proces je však řízen přímo řídicí jednotkou. Zálohování hodin a potřebných dat je v řídicí jednotce zabezpečeno lithiovou baterií s vysokou životností.

Dálkovou správu regulačních souprav lze provádět také prostřednictvím internetu; podrobnosti viz Regulační systém ETATHERM/Dálková správa.Napájecí zdroj pro řídicí jednotky ETH1i, ETH1i2

K napájení řídicích jednotek ETH1i, ETH1i2 je nezbytné použít napájecí zdroj, který je bezpečný i při poruše. Námi doporučovaným i prodávaným je síťový adaptér MeanWell GS12E12. Tento spínaný napájecí zdroj je chráněn proti přetížení, přehřátí, zkratu na výstupu a přepětí v síti (135%).

Vstupní napětí90 ÷ 264V AC, s frekvencí 47 ÷ 63Hz
Jmenovitý výkon12W
Výstupní napětí12V DC
Výstupní proud0 ÷ 1A
Rozsah pracovních teplot0 ÷ 50°C
Vlhkost20 ÷ 90% - bez kondenzace

Hodláte-li použít jiný než doporučený napájecí zdroj, ověřte si:

- že splňuje požadavky elektrické bezpečnosti stanovených příslušnými zákony a nařízeními v ČR,
- že splňuje ostatní požadavky stanovené zákony a nařízeními ČR (elektromagnetickou kompatibilitu, energetické požadavky - max. příkon bez zátěže, účinnost atd.)
- že ostatní jeho parametry (viz technické údaje) odpovídají doporučenému typu nebo jsou lepší. V opačném případě výrobce nezaručuje řádné chování regulační soupravy v provozu a neručí za škody vzniklé z důvodu použití nevhodného napájecího zdroje.