Typy oddělených čidel Oddělená čidla SIS Oddělená čidla SES, SPS Čidlo k vestavbě

ODDĚLENÉ TEPLOTNÍ ČIDLO K VESTAVBĚ
Od začátku roku 2020 vyrábí a expeduje ETATHERM oddělená čidla s termistorem 3 (vlevo na obrázku).

Charakteristiku závislosti odporu tohoto termistoru na teplotě naleznete v tabulce na stránce Typy oddělených čidel


Provedení a umístění teplotního čidla občas komplikuje estetické řešení interiéru. Protože vlastním čidlem je termistor - velmi malá součástka s dvěma vývody - lze ho poměrně snadno aplikovat do nejrůznějších krabiček, krytů atd., které nebudou tvarem a barvou rušit zařízení konkrétního prostoru. Občasným požadavkem je např. vestavba čidla do instalačních prvků řady TANGO (vyrábí ABB), která umožní esteticky sjednotit a vedle sebe umístit např. vypínač a teplotní čidlo. Jde-li o čidlo k desce koncového modulu, je možné tuto desku umístit přímo do instalační krabice pod armaturu příslušného prvku řady TANGO a krátké přívody čidla k desce ani nemusí být stíněné.


Údaj pro objednávku: termistor s izolovanými vývody. Deska OK2A v soklu zaslepovacího krytu ABB:

Výrobce se zákaznické konstrukci čidel nebrání a po dohodě může dodat samotné termistory i připojovací vodiče či kabely s konektorem do svorkovnice S2. Důrazně však upozorňujeme na důležitá pravidla:

  1. Teplotní čidlo měří teplotu vzduchu vytápěného prostoru (místnosti); přirozený proud vzduchu v místnosti (směřující od podlahy ke stropu) musí tedy mít dostatečný přístup k čidlu; k tomu účelu bývají v horních a dolních částech krytů čidel větrací otvory (žebra).
  2. Čím méně bude čidlo vyčnívat ze stěny, tím horší bude přesnost měření a měřená teplota bude více ovlivněná vlastní teplotou stěny. Budou rozdíly mezi umístěním čidla na vnitřní či venkovní stěně (tím větší, čím hůř je stavba tepelně izolovaná). V některých případech ovšem může být umístění čidla na vnější stěně výhodné, protože může lépe zajistit tepelnou pohodu, která zahrnuje nejen vnímání teploty vzduchu, ale i teploty okolních stěn.
  3. Při konstrukci vlastního teplotního čidla je nutné termistor mechanicky fixovat tak, aby v provozu nedošlo k jeho poškození či ulomení, případně zkratování vývodů. Vývody termistoru nezkracujte a při pájení omezte zahřívání termistoru jen na nezbytnou potřebu (teplo odvádějte např. pinzetou svírající vývod nad pájeným koncem).

Dříve používané typy termistorů

 

Přibližně od přelomu září a října 2013 vyráběl ETATHERM hlavice, moduly a oddělená čidla s termistorem 2 (vlevo na obrázku nahoře).
Tento termistor postupně nahrazoval dříve používané termistory 1 (vlevo na obrázku dole). A ještě starší termistory(cca do 2012) - viz níže:

 

Nový termistor 3 má při běžných teplotách (cca 10÷50°C) prakticky shodnou charakteristiku s ostatními uvedenými typy. Při nižších nebo vyšších teplotách pak dochází k mírným odchylkám. Hlavice i koncové moduly osazené novým čidlem tyto odchylky korigují, mají tedy novější FW (označení 030 a vyšší).