Webový server WS.. Internetové připojení Vyzkoušejte si komunikaci Reset WS1 Reset WS2

WS.. - internetové připojení v místě regulační soupravy

Pro komunikaci s regulační soupravou prostřednictvím WS.. je potřebné, aby Váš prvek (router), zabezpečující jeho internetové připojení, měl ethernetový výstup a pevnou veřejnou IP adresu. Tuto adresu můžete volat z libovolného místa s internetovým připojením.

Vnitřní program Vašeho routeru musí obsahovat příkazy, které služby směrované na zvolený port (nebo zvolené porty) automaticky přesměrují na Vámi zvolenou vnitřní IP adresu, kterou jste ve vaší síti přidělili webovému serveru WS.. (v použitém příkladu 192.168.1.20). O vložení potřebných konfiguračních příkazů do programu routeru požádejte svého poskytovatele internetového připojení nebo správce sítě.

Příklad uspořádání:

V objektu s internetovým připojením a veřejnou IP adresou jsou na vnitřní síti:

- router s pevnou vnější veřejnou IP adresou a vnitřní IP adresou (bránou) 192.168.1.1
- dva osobní počítače pro běžnou práci s vnitřními IP adresami 192.168.1.2 a 192.168.1.6
- webový server WS.. s IP adresou 192.168.1.20 zprostředkující komunikaci s regulační soupravou obsahující dvě řídicí jednotky ETH1mod.

WS.. bude využíván:

- jako webový server pracující na obvyklém portu č. 80
- nebo jako konvertor RS485/Ethernet ke komunikaci prostřednictvím TCP portu (raw portu) č. 10001

ilustrační obrázek

Bude-li WS.. přepnut do režimu webového serveru, mohou ho uživatelé volat prostřednictvím běžného webového prohlížeče z kteréhokoliv místa s veřejným internetovým připojením. Adresa pro volání se zadá jako http://veřejná IP adresa routeru.
Uživatelé připojení na vnitřní síti volají WS.. přímo zadáním adresy http://192.168.1.20.
Pokud by pro webovou komunikaci byl použit a konfigurován jiný port (např. 8080), adresa pro volání by musela mít tvar http://veřejná IP adresa routeru:8080 z veřejné sítě a http://192.168.1.20:8080 z vnitřní sítě.

Bude-li WS.. přepnut do režimu konvertoru ke komunikaci prostřednictvím TCP portu (raw portu), bude spojení uskutečňováno z PC s nainstalovaným programem Etherm. Ve Správě portů programu bude vybrán TCP port s konfigurovanou veřejnou IP adresou routeru, číslem portu 10001 a druhem komunikace Master 485. V daném okamžiku je vždy povolena komunikace pouze s jediným uživatelem.