Webový server WS1 Internetové připojení Vyzkoušejte si komunikaci Reset WS1 Reset WS2

RESET WS1

Reset WS1 slouží k obnovení výchozího nastavení z výroby. Tuto operaci provádějte pouze v nezbytných případech a svěřte ji odborníkům s potřebným vybavením a přiměřenou kvalifikací!

Postup - zachovejte přesně pořadí úkonů:

  1. Vypněte napájení serveru.
  2. Otevřete horní víčko serveru (s nápisem WEB-SERVER WS1 a logem Etatherm) - např. pomocí vhodného šroubováku. Vedle ethernetového modulu je trojice a dvojice kolíků - viz obrázek:


     
  3. Propojte dvojici kolíků dle obrázku např. pomocí jumperu (můžete použít tzv. HW klíč z řídicí jednotky).
  4. Zapněte napájení serveru a počkejte cca 30s - až začne pravidelně v 1s intervalech blikat červená LED dioda (viz obrázek) indikující zapsání default hodnot. Vypněte napájení a vyjměte propojku z kolíků.
  5. Po následujícím zapnutí už bude WS1 ve výchozím nastavení - viz tabulka na úvodní stránce WS1.